Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

 

Thanh toán khi giao hàng

Bạn là người mua hàng hoặc/và là người nhận hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

Sau khi chúng tôi xác nhận lại với bạn về sản phẩm, giá cả và các thông tin liên quan, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng tới cho bạn và bạn trực tiếp thanh toán tại địa điểm giao hàng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll